Jednoduchý typový dům ve dvou variantách
– S velkým vikýřem, díky kterému přibyde jedna ložnice
– Bez vikýře a ložnice, s obývákem částečně otevřeným do krovu.